Privacy verklaring

Je bent hier: Home / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Oktober 2023

In deze verklaring legt UtersConcepts (TheaterReserveringen, gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 58104356 (hierna “UtersConcepts”), uit welke persoonsgegevens TheaterReserveringen verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact met ons opnemen door een mail naar ons te sturen . Ter bespoediging van de afhandeling verzoeken we jou in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast dank!

Ons privacybeleid
UtersConcepts respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.TheaterReserveringen.com, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

Gebruik van persoonsgegevens
UtersConcepts verwerkt geen persoonsgegevens doordat TheaterReserveringen zelf niets verkoopt maar u als bezoeker van onze website informeert in welke theaters er welke voorstellingen komen. Het bestellen van tickets gebeurt uitsluitend via de officiële (externe) voorverkoopkanalen. Je laat dus in ieder geval geen persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (geanonimiseerde) persoonsgegevens die wij gebruiken om te analyseren.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
Jouw plaats waarvan je onze website raadpleegt;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
Internetbrowser en apparaat type.

Nieuwsbrief
Vanuit Theaterreserveringen.com versturen wij periodiek mails met hierin aanbiedingen of aandacht voor (nieuwe) voorstellingen. Voor het inschrijven op deze nieuwsbrief vragen wij je voornaam en je mailadres waarop wij onze nieuwsbrief kunnen versturen. In iedere nieuwsbrief zit ook een uitschrijf link. Nadat de uitschrijving is verzonden zullen je gegevens direct verwijderd worden uit onze database.

Contact
We zijn voorstander van snel en makkelijk contact. Daarom bieden we een mogelijkheid tot mailen aan op onze website. Als je ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als naar de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
UtersConcepts bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.

Verstrekking aan derden
UtersConcepts deelt rechtstreeks geen persoonsgegevens met derden.

Beveiliging
UtersConcepts draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:
onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Rechten
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens Je kunt contact met ons opnemen door een mail naar ons te sturen

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.