Stadsgehoorzaal Leiden

Leiden, Stadsgehoorzaal Leiden

Stadsgehoorzaal, Leiden Agenda

 

Klik op de kalender
voor de lijstweergave Kalender

Stadsgehoorzaal, Leiden

De Stadsgehoorzaal is een concertgebouw aan de Breestraat in Leiden. Het gebouw omvat naast de gelijknamige hoofdzaal een nieuwe kleine zaal met een aparte entree aan de Aalmarkt, de Aalmarktzaal.
Leiden beschikt reeds meer dan twee eeuwen over een Stadsgehoorzaal. Het eerste gebouw met die naam bevond zich in de Lokhorststraat, en werd behalve voor de muze ook gebruikt voor onder meer godsdienstonderwijs aan minvermogenden. In 1826 werd aan de Breestraat de tweede Stadsgehoorzaal gebouwd.

De aan de Breestraat gelegen linkervleugel van het Sint-Catharinagasthuis werd in 1826 ingericht tot ‘Stadsgehoorzaal”. Andere delen van het complex werden onder meer bestemd tot “industrieschool”, en “zetel” van verschillende “wetenschappelijke en kunstverenigingen”. De Grote Zaal van deze Stadsgehoorzaal mat 21 x 8,5 meter, en de kleine zaal deed met haar breedte van slechts 5 meter haar naam eer aan. In de loop van de 19e eeuw voldeed dit gebouw niet meer. In 1871 kreeg gemeentearchitect J.W. Schaap dan ook de opdracht een nieuwe gehoorzaal te creëren, tegen het krappe budget van 45.000,— gulden!

Deze nieuwe zaal voldeed aanvankelijk, maar al in 1889 werd zijn schepping verguisd als “tochtig, brandgevaarlijk en derhalve onbruikbaar”. De gemeenteraad besloot tot een verbouwing. Daartoe werd een pand ter linkerzijde aangekocht om te worden geïncorporeerd in het gebouw. Deze zaal werd in augustus 1889 door een grote brand verwoest.

Het herbouwplan werd uiteindelijk op 24 april 1890 bij de raad ingediend, en de volgende dag al ging de eerste spade de grond in. Met de Waalse kerk werd afgesproken de achter de kerk gelegen consistoriekamer en de kosterij af te breken, om plaats te maken voor een kleine zaal. In ruil hiervoor liet de gemeente aan de andere kant van de kerk een nieuwe consistoriekamer en kosterij bouwen. Aanvankelijk zat de bouw tegen; resten van bebouwingen uit vroeger eeuwen – archeologische vondsten dus! – werden in die tijd voor het gemak vooral gekenmerkt als obstakels. In de herfst van 1891 is de bouw voltooid.